Home
 

Проектна діяльність

ПРОЕКТ «МІСТО МОГО ДИТИНСТВА»

З метою  виховання любові до свого міста, почуття поваги до його традицій, до людей, які живуть у ньому, бажання бути історією власного міста і творити цю історію в ДНЗ №21 впроваджується проект «Місто мого дитинства» за наступними напрямками:

 • історико-краєзнавчим (проекти: «Де живе історія мого міста», «Пам’ять, викарбувана в граніті», «Чи вміють будинки розмовляти?», «Невичерпні духовні джерела   вінницьких  традицій»);
 • природничо-валеологічним (проекти: «Квіти — окраса нашого міста», «Гармонія», «Квіткова скарбниця», «Сила і здоров’я мого міста»);
 • мистецьким (проекти: «Дзвенить струмочком рідна мова», «Майбутні творці прекрасного», « Музика нашого міста»).
1 2

ДЕ ЖИВЕ ІСТОРІЯ МОГО МІСТА?

Мета: поглиблювати громадянські почуття дітей шляхом розширення знань про історію міста.
Завдання:

 • ознайомлювати дітей з історією міста;
 • формувати навички пошуково-дослідницької діяльності вихованців;
 • розширювати форми співпраці з батьками у здійсненні навчально-виховного процесу;
 • прищеплювати дітям любов до рідного міста, розвивати інтерес до його історичного минулого та формувати бажання примножувати славу рідного краю.

Очікувані результати:

 • збагачення знань дітей про історію рідного міста;
 • поглиблення громадянських почуттів вихованців;
 • накопичення довідково-історичних відомостей, методичних, практичних, ілюстративних матеріалів для ознайомлення дітей з рідним містом.

Учасники: педагоги, діти, батьки.

До участі в проекті залучені: учні і вчителі шкіл № 1,4; працівники міських бібліотек; краєзнавчий музей міста

Групи

Картографи

Напрями досліджень:

 • створення карти проекту;
 • дослідження історії вулиць міста.

Літописці1

Тема досліджень «Мій край— моя історія жива».
Напрями досліджень:

 • історичні факти життя міста та створення історичної довідки;
 • назва міста Вінниця та історія її виникнення;
 • історія в символах міста (гімн, герб, прапор);
 • історія виникнення та розвитку ремесел і промисловості міста;
 • історія бойової слави міста.

2Дослідники
Тема досліджень «Їх імена вписані в історію міста».
Напрями досліджень:

 • історичні особи (полководці, письменники, герої громадянської і Великої Вітчизняної воєн тощо);
 • як увіковічено відомих та видатних людей у нашому місті (назви вулиць, приміщень, меморіальні дошки, пам’ятники);
 • наші випускники — наша гордість.

Архітехтори
Напрями досліджень: як росло, змінювалося і розквітало місто.
Краєзнавці
Тема досліджень «Історія побуту міста».
Напрями досліджень: створення кімнати краєзнавчого музею.
Творці, педагогічна лабораторія
Тема досліджень: «Вивчаємо історію рідного міста та примножуємо його славу».
Напрями досліджень:

 • збір та систематизація творчих доробок педагогів, батьків, громади, дітей (віршів, оповідань, казок, легенд тощо);
 • керівництво розробкою та апробацією матеріалів методичного забезпечення, дидактичних матеріалів тощо;
 • організація виставки «Вінниця – наше рідне місто»;
 • організація презентації результатів проекту.

 

ПРОЕКТ ВЗАЄМОДІЇ ДНЗ№21 ТА ЗОШ №4 «ПРОФІЛАКТИКА ДЕЗАДАПТАЦІЇ ПЕРШОКЛАСНИКІВ»

Розробка проекту зумовлена необхідністю створення умов для переходу дитини з дитячого садка у школу, який є важливим етапом її життя, який пов’язаний не лише зі зміною середовища її розвитку, а й із відповідними процесами самоусвідомлення, із зіткненням з новими проблемами, відкриттям у собі нових можливостей тощо. Одним дітям це додає піднесеного настрою, відчуття виходу на новий життєвий щабель, іншим вселяє ностальгію за звичним життям у дитячому садку, часто породжує стресові стани. Тому дуже важливо, щоб у дошкільному закладі, в сім’ї допомогли дитині усвідомити, що дитячий садок і школа є ланки єдиної системи освіти і виховання, а все те, що чекає дитину у школі, є продовженням того, чим займалася, що опановувала вона раніше. Не менш важливо, щоб із перших днів перебування в школі вона на конкретних реаліях переконувалася в цьому. Все це можливе за дотримання принципу наступності дошкільної та початкової освіти.

Учасники проекту: вихованці дитячого садка №21, першокласники ЗОШ №4, батьки, вчителі початкової школи № 4, вихователі дошкільного закладу №21 , психолог ДНЗ №21, психолог ЗОШ № 4, лікар.

Актуальність проекту:

В останні роки явище дезадаптації у дітей стало предметом численних медичних, психофізіологічних і психологічних досліджень. За цих умов у нашому суспільстві дуже гостро постає проблема соціальної адаптації та збереження психологічного здоров’я особистості. Тому проблема соціальної адаптації дітей до школи є актуальна і потребує уваги зі сторони психологів, учителів, вихователів, дитячих лікарів, батьків.

Вступ до школи – переломний період у житті дитини. Він пов’язаний з новим типом стосунків з однолітками, новими формами діяльності. У школяра має сформуватися усвідомлення нового статусу – школяра, учня.

Період входження дитини в нове життя називається періодом адаптації дитини до нових умов. Тому потрібен такий підхід до цієї справи, який допоможе педагогам, вихователям, батькам глибше зрозуміти сутність явища дезадаптації, розробити системи роботи психологів дитячих садків і школи, вихователям , вчителям і батькам з проблем адаптації першокласників до школи, яка включала б профілактику, контроль за процесом адаптації, виявлення причини труднощів в адаптації, консультування вихователів, вчителів, батьків, корекційну роботу.

Мета проекту:

 • визначення психологічної готовності до навчання в школі, рівня адаптації до шкільного навчання;
 • об’єднання зусилля школи, сім’ї, дитячих закладів у виявленні психолого – педагогічних умов соціальної адаптації майбутніх першокласників;
 • розкриття сутності взаємодії вчителя, вихователя, практичного психолога, дитячих лікарів у їх взаємодії з батьками;
 • розкриття системи методів спільної роботи вихователів, вчителів, психолога, батьків з попередження та корекції.
 • забезпечення формування стійкої мотивації кожної дитини до вступу в шкільне життя.
1 2

Завдання проекту:

 • створити списки дітей – майбутніх першокласників;
 • виявити результати діагностики готовності дітей до школи;
 • познайомити дітей зі школою та її територією;
 • провести корекційно – розвивальні заняття з дітьми;
 • провести групові та індивідуальні консультації з батьками майбутніх першокласників з метою повідомлення корисної інформації з організації життя дитини перед початком шкільних занять;
 • створити умови для плідної праці всіх партнерів проекту у вирішення проблеми адаптації майбутніх першокласників;
 • виявити причини дезадаптації: це неготовність до школи чи щось інше.
 • підвищення ефективності супроводу навчально-виховного процесу, своєчасне виявлення труднощів, проблем та умов індивідуального розвитку особистості, корекція міжособистісних відносин усіх учасників педагогічного процесу,
 • провести індивідуальну роботу з дитиною з метою максимального виявлення її творчих здібностей та умов її розвитку, формування здорового способу життя, подолання кризових життєвих ситуацій тощо.

-->
Вхід
Яндекс.Метрика
© 2024 Hacked By SpyHackerz.Com.